Overslaan en naar de inhoud gaan

We brengen maar liefst 85 % van onze tijd door in gebouwen, waarvan 70% in onze woning. De luchtkwaliteit binnenshuis heeft dus een belangrijke invloed op onze gezondheid.

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner van de woning.

Er zijn 4 goede redenen om voldoende te ventileren

  1. De hedendaagse manier van bouwen houdt in dat men streeft naar een maximale isolatie. Daardoor kan het huis op zichzelf niet meer ademen zoals vroeger. M.a.w. de warmte blijft binnen en de verse gezonde lucht buiten, met als gevolg: gezondheidsklachten, vocht en verontreinigde geuren blijven hangen én het beschadigt op termijn uw woning.
  2. Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit.
    Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf. Een te hoge concentratie van CO2 in de lucht zorgt voor minder concentratie en voor hoofdpijn. Daarom is ventileren zo belangrijk voor het creëren van een aangename en gezonde leefomgeving.
  3. Elk gezin produceert per dag zo’n 10 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen, te ademen ... De relatieve vochtigheid van de lucht wordt daardoor te hoog en is slecht voor de gezondheid. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en allergieën. Bovendien wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
  4. Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, zoals formaldehyde, xyleen en tolueen uit de diverse nieuwe bouwmaterialen, of ammoniak uit poets-middelen die we gebruiken,  vervuilen in sterke mate de binnenlucht van een woning en zijn schadelijk voor de gezondheid.  Door ventilatie  krijgen deze chemische stoffen geen kans om te blijven en zich op te stapelen.